Wat doet de assistente?

De doktersassistente 

We merken dat er nogal eens onduidelijkheid bestaat over de taken van de doktersassistente. Als u op onderstaande link klikt ziet u een filmpje dat meer duidelijkheid geeft. 

Bekijk het filmpje

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.  Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

Een van haar taken is het sorteren van de gevraagde hulp. Dat wordt triage genoemd. Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts, informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Het doel is dat u passende zorg krijgt, op een geschikt moment, door de juiste hulpverlener.
Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:
– De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden (soms moet het sneller dan iemand denkt, soms kan het later dan iemand denkt).
– Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een cliënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
– De juiste tijd wordt ingepland, indien nodig bijvoorbeeld een dubbel consult.
– De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld. In onze praktijk zijn meerdere hulpverleners werkzaam en iedereen heeft zijn eigen taken.

De assistente heeft , net als uw huisarts , een geheimhoudingsplicht . 

U kunt bij de assistente terecht voor : 

  •  Bloeddrukcontrole                                            
  •  24uurs bloedrukmeting                                     
  •  7-daagse bloeddrukmeting                              
  •  Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker    
  •  Wratten aanstippen (op woensdagmiddag)
  •  Verbinden van wonden/wondcontrole.
  •  Vaccinaties/injecties
  •  Hechtingen verwijderen.
  •  Oren uitspuiten
  •  Controle bloedsuiker.

Op het spreekuur van de assistente kunt u alleen terecht nadat u een afspraak heeft gemaakt . Dit spreekuur is elke middag , behalve de donderdag .

Belt u gerust met de assistente om een geschikt moment af te spreken!