Wat doet de assistente?

We merken dat er nogal eens onduidelijkheid bestaat over wat de doktersassistente doet, wat haar taak is. Als u op de volgende link klikt ziet u een filmpje dat meer duidelijkheid geeft. 

Bekijk het filmpje

Naast de taken genoemd in het filmpje heeft de assistente ook nog een aantal andere taken, zoals zorgen voor de herhaalreceptuur, vele administratieve taken, zorg voor voorraadbeheer en zorg voor het opruimen en schoonhouden van de praktijk. Ook kunt u de assistente bellen voor het opvragen van uitslagen. Dit kan dagelijks tussen 9:30-10:30 uur.

Eerste aanspreekpunt

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. De assistente stelt u enkele vragen om te beoordelen of er geen sprake is van spoed, tevens zal de assistente een inschatting moeten maken hoeveel tijd uw klacht nodig heeft. De vragen die de assistente stelt zijn dus geen nieuwsgierigheid.

De assistentes kunnen u informeren en adviseren over wat u zelf kunt doen bij alledaagse kwalen zoals: griep, diarree, koorts en verkoudheid.
U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek . 

De in de praktijk werkzame assistentes zijn goed opgeleid en deskundig. Ook zij hebben geheimhoudingsplicht. 

Assistente spreekuur op elke middag, behalve de donderdag en alleen op afspraak.

Belt u gerust met de assistente om een geschikt moment af te spreken.

Werkzaamheden assistente

  •  Bloeddrukcontrole                                            
  •  24uurs bloedrukmeting                                     
  •  7-daagse bloeddrukmeting                              
  •  Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker    
  •  Wratten aanstippen (op woensdagmiddag)
  •  Verbinden van wonden/wondcontrole.
  •  Vaccinaties/injecties
  •  Hechtingen verwijderen.
  •  Oren uitspuiten
  •  Controle bloedsuiker.

    U merkt, ook de assistente dagen zijn goed gevuld!