Toestemming patiënt gegevens

Voor het inzien van uw dossier op de huisartsenpost, de apotheek en/of het ziekenhuis, is het nodig dat u toestemming aan uw huisarts geeft om uw patiëntengegevens elektronisch ter inzage beschikbaar te stellen.

Goede medische zorg

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere (huis) arts, een onbekende apotheek of bij uw huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste patiëntengegevens kan inzien. Een arts kan dan nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie. Uw zorgverlener (huisarts) stelt uw patiëntengegevens alleen beschikbaar als u daar vooraf toestemming voor geeft. En andere zorgverleners mogen deze ALLEEN  raadplegen als zij de gegevens bij de zorgverlening aan u nodig hebben.

Noodzakelijke gegevens

Alleen de noodzakelijke gegevens worden beschikbaar gesteld als u toestemming geeft. Hierbij gaat het om naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Dan weet de zorgverlener dat de gegevens daadwerkelijk bij u horen. Daarnaast gaat het om belangrijke gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, waar u de laatste 2 jaar voor behandeld bent, laboratorium uitslagen en uitslagen van recente onderzoeken. Gegevens die niet van invloed zijn op een behandeling zullen niet getoond worden.

Goed beveiligd

Uw gegevens zijn goed beveiligd. Als u toestemming geeft, zijn uw patiëntengegevens op te vragen via een beveiligd netwerk, dat hiervoor speciaal is ingericht. Dit netwerk heet ‘’infrastructuur voor zorgcommunicatie’’. Alleen zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten, maken gebruik van dit netwerk. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw patiëntengegevens. Bovendien moeten zorgverleners die patiëntengegevens beschikbaar stellen of raadplegen aan zeer strenge eisen voldoen. De zorgverlener kan alleen de patiëntengegevens raadplegen door middel van een speciaal pasje, in combinatie met een lezer. U kunt dit vergelijken met online bankieren. Een “zorgverlenerspasje” wordt pas verstrekt indien de zorgverlener goedgekeurd is door de infrastructuur voor zorgcommunicatie

Hoe werkt het LSP?

Meer informatie vindt u op onderstaande website.

Open vzvz.nl

Toestemming om uw patiëntengegevens te delen geeft u door het speciale formulier in te vullen. U kunt dit formulier hier downloaden en invullen. Vervolgens levert u dit ingevulde formulier in bij uw huisarts.

U kunt ook online uw toestemming regelen.

Toestemming regelen