Patiënten enquête

Vanuit Doktershuis heeft er in 2016/2017 een patiënten- en praktijk-enquête plaats gevonden. U vindt een overzicht van de aktie’s terug in het kwaliteitshandboek binnen NPA weg.

Onze conclusie is hieronder uitgewerkt. De enquêtes zijn erg positief. Als we dan kritisch kijken naar de verschillen onderling zien we dat de praktijkovername van dokter Meijer wat onrust heeft gegeven omtrent waarnemende huisartsen. Dit is ook terecht. We hebben wat pech gehad met een vaste waarnemer maar laten ons daar niet door uit het veld slaan. Op 29 augustus 2017 start en een nieuwe waarnemende huisarts met mogelijkheid tot associatie. Gelukkig scoren beide artsen hoog op de spreekuurorganisatie!

Uit de praktijk-enquête komen de volgende zaken naar voren die wij nader willen onderzoeken.

  1. Meer leesmateriaal in de wachtkamer
  2. Wachtkamer scherm te kleine letters
  3. Duidelijke afspraken over praktijkregels
  4. Waarneming binnen hagro

We gaan bovenstaande punten oppakken of zijn er al reeds mee bezig. Zo kunnen we ons leesmateriaal gaan uitbreiden met bv een leesmap. Het wachtkamer scherm is reeds aangepast, en zijn nieuwe informatie filmpjes (met muziek) over het LSP en het lettertype is vergroot. Ook zijn we bezig om de praktijkfolder te updaten.

Het belangrijkste punt voor verbetering is: binnen de hagro (Huisartsen Groep) nemen we waar voor elkaar en uit de enquête kwam naar voren dat de waarnemend arts niet altijd volledig op de hoogte is van medische zaken. Dit laatste hebben we binnen de hagro vergadering besproken en de hagromanager heeft voor elke praktijk een waarneem inlog code aangemaakt zodat we bij elkaar in het systeem kunnen werken. Dit betekent dat we altijd op de hoogte zijn van alle medische gegevens. Dit laatste werkt erg prettig!

Ook is er sinds juni 2017 weer een dienstapotheek in Zevenaar geopend, daarmee wordt een probleem buiten kantoortijden opgelost. De patiënt kan nu tot 23:00 uur naar de huisartsenpost in Zevenaar en daar tevens medicatie ophalen. Voorheen moest de patiënt dan naar Velp voor medicatie. In de nachten zal de patiënt altijd naar Arnhem moeten.