Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid, wat is dat eigenlijk?

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Stel u bent al enige tijd ziek, heeft al lange tijd pijn, of u heeft onverklaarde klachten. De neiging bestaat om te blijven zoeken naar een oorzaak. Terwijl we medisch gezien weten dat bij langdurige klachten de oorzaak lang niet altijd gevonden wordt. Bij het niet vinden van de oorzaak van uw klachten kun u zich behoorlijk hopeloos gaan voelen. Een belangrijke vraag is dus eigenlijk:

Hoe krijgt u grip op uw klachten?

De mate waarin mensen hun klachten ervaren hangt niet alleen maar af van de onderliggende ziekte. Het heeft vaak met veel meer dingen te maken. Wordt u voldoende gesteund door uw omgeving of heeft u financiële problemen? Misschien heeft u meer uitleg nodig van uw arts. Misschien is uw lichamelijke conditie te verbeteren met sport of fysiotherapie. Of zou u graag in groepsverband mee willen doen aan het programma Slimmer in het gezondheidscentrum, omdat u te zwaar bent en het nog niet lukt om blijvend af te vallen. Misschien heeft u weinig sociale contacten, voelt u zich eenzaam en kunt u hulp gebruiken van onze welzijnscoach . Misschien wordt u zo somber van uw klachten dat u begeleiding kunt gebruiken van onze praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg. Er bestaat ook de mogelijkheid om op een andere manier naar uw klachten te kijken met behulp van een oplossingsgerichte aanpak.

Hoe beter u zich voelt, hoe minder uw klachten u in de weg zitten. Deze zienswijze is eigenlijk volstrekt logisch en zowel patiënten als artsen begrijpen heel goed dat gezondheid veel meer is dan alleen afwezigheid van ziekte. Het gaat ook over lekker in je vel zitten, sociale contacten hebben, van betekenis kunnen zijn, je dagelijkse bezigheden kunnen doen en zelf de controle hebben over je leven.

Dat is positieve gezondheid!

Bij Doktershuis Didam ondersteunen we deze visie van harte. Mocht u eens willen nadenken over uw eigen gezondheid, kijk dan eens op https://www.mijnpositievegezondheid.nl en vul uw eigen vragenlijst in. De uitkomst hiervan kunt u bespreken op het spreekuur van de huisarts. Vindt u dit te ingewikkeld of wilt u er wel iets aan doen, maar weet u niet goed hoe, dan kan Welzijn op Recept een uitkomst bieden. Dit is een project dat vanuit het gezondheidscentrum en de gemeente is gestart om het welzijn van de inwoners van Didam te verbeteren. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u daarvoor verwijzen.